Reklam för översättningar (translations)

Byrå: Ubik! Copywriter & projektledare: Ulf Börgesson. AD: Jonas Berg (In Time).

Amesto är ett av Sveriges ledande översättningsföretag. De skulle göra en annons i tidningen Älvstrand. Den går ut i 26 000 ex till alla kontor i Göteborg och Mölndal, samt alla som bor och arbetar på Norra Älvstranden.

För dig som till äventyrs inte är helt uppdaterad på Göteborg, är Norra Älvstranden där framtidens nya och spännande företag finns.

Tanken var såklart att knyta an till Göteborgs tradition som internationell handelsstad.

Annonser