När man får argumentet gratis

För några år sedan fick den byrå jag då arbetade åt uppdraget att marknadsföra Läkarstämman. Efter en den kringsnack visade det sig att Läkarstämman faktiskt är Nordens största läkarträff – alla kategorier. Ett ganska svårslaget argument.

Det är helt enkelt upplagt så att Svenska Läkaresällskapet (SLS) arrangerar en stämma varje år; vart annat år i Tjockhult och vart annat år i Göteborg (på Svenska Mässan). För detta betalar SLS den totala summan av 0:-.

Men, som Milton Friedman lärt oss, ”there is no such thing as a free lunch”. Alltså får Svenska Mässan rätten att anordna en mässa kring träffen. Där ställer t ex företag som tillverkar läkemedel, medicinteknisk utrustning etc ut.

Vårt uppdrag var att dra in utställare till mässan i samband med Läkarstämman. Våra mål var att:

  1. Tala om att Läkarstämman är det största evenemanget i branschen.
  2. Tala om att Läkarstämman når fler specialister än de s k specialistträffarna, dvs det är ex vis fler onkologer som besöker Läkarstämman än som besöker ”onkologforum”.
  3. Tala om att Läkarstämman vänder sig till hela vårdteamet; inte bara läkarna.

Det här är alltså annonser som riktar sig till potentiella utställare:

Byrå: Tuvemark. Projektledare: Annette Ravenshorst. Art Director: Torkel Särman. Copywriter: Ulf Börgesson.
Byrå: Tuvemark. Projektledare: Annette Ravenshorst. Art Director: Torkel Särman. Copywriter: Ulf Börgesson.
Byrå: Tuvemark. Projektledare: Annette Ravenshorst. Art Director: Torkel Särman. Copywriter: Ulf Börgesson.
Byrå: Tuvemark. Projektledare: Annette Ravenshorst. Art Director: Torkel Särman. Copywriter: Ulf Börgesson.
Annonser