Därför tror jag det finns luft i Mp:s siffror

I gårdagens post skrev jag om varför jag tror att Sverigedemokraternas siffror är i underkant. Anledningen är att det inte är riktigt socialt acceptabelt – i breda kretsar – att vara Sverigedemokrat.

Resonemanget kan tillämpas omvänt på Miljöpartiet. Det är lätt att stödja Miljöpartiet. Jag menar, vem är liksom ”mot miljön”? Sant, vissa tycker att den fria marknaden ska lösa miljöproblemen, andra att det krävs offentliga ingripanden. Men dock.

På samma sätt som media närmast tävlat i att sätta dit Sd, har de närmast tävlat i att beundra Mp i allmänhet och Wetterstrand i synnerhet.

Dessutom har Miljöpartiet en fördel i att de är lagom etablerade. De är inte så etablerade att de tvingats ta ansvar för några skandaler eller politiska fiaskon. Men tillräckligt etablerade för att inte misstänkas för att vara en samling knäppgökar.

Det är helt enkelt lätt att vara miljöpartist. De vill väl, är lagom socialliberala och vill dessutom allt som är bra på något sätt.

I designvärlden finns det en utmärkelse som heter Utmärkt Svensk Form. Den delas ut till den som kan formge en produkt som bäst motsvarar den någorlunda bildade, socialt medvetna medelklassens estetik.

Miljöpartiet har fått politikens Utmärkt Svensk Form. Det är bara att bocka av listan: Mångkultur i lagom tappning (bock), feminism (bock), socialt ansvar (bock) företagande så länge det är snälla små företag som inte bara tänker på pengar (bock), miljömedvetande (bock, bock).

Enkelt, försvarbart, lätt att köpa. Ett idealiskt varumärke.

Annonser