Lite reklam för Socialdemokraterna

Jag har haft min fingrar i syltburken i varje val sedan 1994, i större eller mindre omfattning. Den här affischkampanjen (backlites) gjordes för Socialdemokraterna i Sörmland, Västmanland och Östergötland inför riksdagsvalet 2006 i samarbete med Milk Reklambyrå.

Uppdragsbeskrvningen, eller briefen som det heter på reklamsvenska, var ”ett parti i arbete”. Istället för att visa en svettig Pagrotsky valde vi att fokusera på  tre politikområden som var viktiga i regionen:

  1. Pendling, inte minst till och från Stockholm.
  2. Skola, lokala program och insatser.
  3. Vårdens tillgänglighet, ur två perspektiv: I betydelsen korta köer och sånt. I betydelsen att alla ska rätt till vård på lika villkor. Därför finns det två vårdaffischer.

Notera att det inte finns någon affisch som handlar om arbetsmarknad. Den var med i det ursprungliga förslaget, men skrotades efter direktiv från Sveavägen 68.

Byrå: Ubik! Projektledare och copywriter: Ulf Börgesson. AD: Petra Ryrberg (Milk). Original: Anna Forsman (Milk). Produktionsledning: Marcus Aggfelt (Milk)
Byrå: Ubik! Projektledare och copywriter: Ulf Börgesson. AD: Petra Ryrberg (Milk). Original: Anna Forsman (Milk). Produktionsledning: Marcus Aggfelt (Milk)
Byrå: Ubik! Projektledare och copywriter: Ulf Börgesson. AD: Petra Ryrberg (Milk). Original: Anna Forsman (Milk). Produktionsledning: Marcus Aggfelt (Milk)
Byrå: Ubik! Projektledare och copywriter: Ulf Börgesson. AD: Petra Ryrberg (Milk). Original: Anna Forsman (Milk). Produktionsledning: Marcus Aggfelt (Milk)

Tyvärr har jag sölat bort namnet på den excellente fotografen, någon som vet, skicka till mig så ska han få sin cred.

Annonser