Nonsens om sponsring i GP

I dagens GP har man lyckats gräva upp en ”skandal”, nämligen att vissa sporter, till exempel fotboll, får för mycket pengar från de kommunala bolagen i sponsorpengar. Med för mycket menas i det här fallet att deras procentuella andel av den kommunala kakan överstiger deras andel av antalet utövare; således får fotboll ”för mycket” och judo ”för litet”.

Rent generellt är lagsporter vinnare och individuella idrotter förlorare. Hela anslaget i artikeln, och inte minst i den uppföljande krönikan av GP:s sportkrönikör, Mats Härd är dock rent nonsens. Härds tes är att sponsringen borde läggas ner helt och hållet. Frågan är varför just sponsring ska vara förbjudet medan andra marknadsföringsinsatser är tillåtna?

Sponsring är nämligen aldrig och ska inte vara ren välgörenhet. Att ett företag väljer att sponsra något är ett affärsmässigt beslut som närmast kan liknas vid mediaval i en traditionell reklamkampanj.

Göteborg Energi har i skrivande stund reklamkampanj i Göteborg; det vore lika absurt att skriva att tidningarna missgynnas, för att företaget denna gång valt utomhusreklam istället för tidningsannonsering.

När man väljer sponsring tittar man normalt på bland annat följande kriterier, förutsatt då att sponsringsbesluten tas på professionella grunder:

  1. Är detta en företeelse vi vill associeras med?
  2. Ligger sponsringsobjektets värden och värderingar i linje med våra egna?
  3. Är detta en företeelse som våra kunder uppskattar?
  4. Kan vår sponsringsinsats användas i vår övriga kommunikation; reklam, PR, kundträffar etc?

Det går alltså inte att utvärdera en sponsringsinsats genom att ställa beloppet mot antalet utövare. I så fall skulle sponsring av Formel 1 knappast förekomma (relativt få utövare per sponsringskrona).

Skulle däremot det visa sig att de kommunala bidragen missgynnar vissa sporter och gynnar andra skulle det däremot vara en skandal.

Anna Johansson (S), kommunalråd med ansvar för idrottsfrågor, kommenterar mycket riktigt att sponsring och bidrag inte är samma sak, vilket såklart är helt rätt. Guldstjärna till Anna.

Annonser