Negativ ränta – motiverat för 600 år sedan.

Aktieansvar ville ge kunder något relevant, lättsamt och bildande att läsa. Därför skrev jag en populärvetenskaplig artikel om pengarnas historia: Från när kung Krösus gjorde en definitiv facepalm över grekiskt guldfusk till renässansens undvikande av tullar och annat, mer handfast, röveri.
När artikeln skrevs var det nollränta och inte negativ ränta som gällde, men det gör den snarare mer aktuell – de första bankerna erbjöd faktiskt negativ ränta. Inget nytt under solen.
Du kan ladda ner artikeln som PDF här (finns inte på nätet):
Artiklen har publicerats i Aktieansvars investerarrapport INVSTR. Byrå är Admarco; AD Nicolas Hervy, projektledare Ante Bjernstam och copywriter yours truly.
Annonser