Ulf Börgesson CV.

Jag har arbetat som copywriter i ca 25 år (det är min grundkompetens). Under den tiden har jag arbetat med folkrörelser, privata företag och offentlig sektor. De senaste 15 åren har jag även arbetat med strategiutveckling för mina kunder.

(Du kan ladda ner hela CV:n som PDF här: Ulf Börgesson CV.pdf.)

Intresset för strategiska frågor började med att jag som byråledare kom in på diskussioner med våra kunder om sådant som låg utanför det egentliga reklamuppdraget. Så då läste jag in mig på medarbetarskap, varumärkesteori och en del annat. Och upptäckte att det var kul och intressant.

I min verksamhet delar jag tiden mellan strategiska konsultuppdrag och taktiska reklamuppdrag. Dessutom har jag uppdrag som utbildare eller föreläsare.

Folk tycker i allmänhet att jag är en bra samtalspartner. Det tror jag beror på att jag är rätt bra på att:

 1. Att hitta kärnan i frågeställning – vad är det egentliga problemet, möjligheten, lösningen? Och vad i omvärlden påverkar våra möjligheter att lösa problemet, tillvarata möjligheten eller hitta lösningen?
 2. Att lyfta diskussionen. Jag hjälpte ett företag inom sädeshantering (nej, det var inte RFSU) att våga prata om världens livsmedelsförsörjning istället för antal watt i fläktarna. Eller ett forskningsinstitut under Chalmers att tala om trafikskador som ett globalt problem, inte en fråga om trycket i airbags.

Utbildningar

 • Dramaturgi för Robert McKee 2009
 • ARU 2001
 • Idéhistoria (20 p) 1995
 • Arbets- och organisationspsykologi (20 p) 1994
 • Copywriter DIHM 1989
 • Engelska (20 p) 1985

Arbetslivserfarenhet

Copywriter och strategikonsult i egen regi 2004 –

Copywriter åt bland andra: Burger King (instore), GP Batteries, Nordfalks, Svenska Mässan (Läkarstämman, Turistmässan), Sveriges Kvalitetsinstitut (SIQ), Länstrafiken i Mälardalen samt Blekinge, Lärarförmedlarna, Ratsit, SAPA Automotive, Science Fiction Bokhandeln, Tornum.

Rådgivning/konsultation på ledningsnivå åt bland andra Aitellu, Akvarieleasing, Göteborgs Lastbilcentral (GLC), IF Metall, Järniakedjan AB, Safer, SEVS, Socialdemokraterna (ett antal partidistrikt, motsvarar ungefär län), Specma, Svenska Einhell AB och Ultra Tan.

The Gate Reklambyrå, VD 1999 – 2004.

The Gate Reklambyrå, copywriter och strateg 1996 – 2004.

Strategiskt ansvarig kreatör (copywriter) för exempelvis Järniakedjan AB (konsument och business-to-business), Tenson, Fredrikssons Trä och Socialdemokraterna. Fungerade även som rådgivare åt VD/ledningsgrupp i dessa företag.

Villmer Reklambyrå, copywriter 1995 – 1996

Kunder i urval: Synsam, ABA kopia, Q8, Danska Turistbyrån (Visit Denmark).

Inform Reklambyrå, copywriter 1991 – 1995

Kunder i urval: Arla, Bostadsbolaget, Göteborgs stads renhållningsverk (Renova), Järnia, Svensk Fisk.

Copywriter i egen regi 89 – 91

Kunder i urval: Encyclopaedia Britannica, Franchetti, Göran Mellberg Byggnads AB, Yamaha (ljudanläggningar).

MarknadsInvest, juniorcopy 1988 – 89

Kunder i urval: HSB Borås, OK Väst, HSB Göteborg.

Göteborgs Spårvägar, spårvagnsförare 1986 – 1988

Kunder, nuvarande och tidigare

Aitellu, Arla, Astra Tech, Avesta Welding, Banverket, Björnkläder, Bostadsbolaget, Caterpillar, Einhell, Elga, Färskvaruhuset, Grolls Yrkesbutiker, Göteborgs Lastbilscentral (GLC), Högskolan i Skövde, Järnia, Kalmar Länstrafik, LO, Läkarstämman, Länstrafiken i Blekinge, Länstrafiken i Mälardalen, Lärarförmedlarna, Nobel BioCare, Paul Smith, Ratsit, Renova (f d Göteborgs renhållningsverk), SAPA Automotive, Socialdemokraterna, Specma, Svenska Mässan, Sveriges Kvalitetsinstitut (SIQ), Synsam, Teknologisk Institut, Tenson, Teva, Västra Götalandsregionen m fl.

Typ av arbete

 • Copywriting; text- och idéarbete för olika media.
 • Rådgivning inom intern och extern kommunikation på ledningsnivå.
 • Kampanjtaktik; lägga upp mål, riktlinjer och ramar för kommunikationsaktiviteter ur ett helhetsperspektiv.
 • Kommunikationsstrategi; hjälpa kunden att ta fram varumärkesplattform och/eller kommunikationsplan samt därtill kopplat internt förankringsarbete.
 • Utbildning inom kommunikation, såväl företagsinternt som öppna utbildningar, t ex via olika utbildningsinstitut.

Exempel på utbildningsuppdrag

 • Kommunikationsstrategi för Socialdemokraterna (olika partidistrikt).
 • Omvärldsanalys inom ramen för Socialdemokraternas ledarskapsprogram.
 • Företagsinterna utbildningar i bl a varumärkesstrategi och marknadsföring i butik för Järniakedjans medlemmar.
 • Utbildning i kommunikation för Skolmatsakademin.
 • Föreläsningar i varumärkesstrategi för Yrkeshögskolan (reklam och marknadsföring) 2009 – 2011.
 • Kampanjarbete för Yrkeshögskolan (reklam och marknadsföring) 2009 – 2011.
 • Föreläser ideellt för gymnasieungdomar om kommunikation, reklam och marknadsföring genom nätverket Transfer. Är en av de högst rankade föreläsarna med en genomsnittlig utvärdering på 8,7 (på en skala ett till tio).
 • Gästföreläsning om medarbetaren och varumärket för Marknadsföreningen i Göteborg.
 • Utbildning om medarbetaren och varumärket, företagsinternt bl a för GLC.
Annonser